Інструкція про надання результатів ОРД: поняття, законодавча база, правила та порядок надання, поради і коментарі юристів


Опубликованно 07.12.2018 05:10

Інструкція про надання результатів ОРД: поняття, законодавча база, правила та порядок надання, поради і коментарі юристів

Оперативно-розшукова діяльність (далі – ОРД) є функціонуванням уповноважених державних органів (як разглашаемых, так і неразглашаемых), спрямованих на запобігання, припинення або виявлення обставин злочину, розшук людей, отримання значимої для безпечного існування держави інформації тощо.

Розглянута діяльність не включається в кримінальну діловодство, а виділяється в окрему категорію. В її рамках можуть бути проведені наступні операції: розпитування громадян; отримання інформації; отримання зразків (використовуються в порівняльному дослідженні); оперативна закупівля; вивчення матеріально-речових складових і документації; встановлення спостереження; розпізнавання особистості; вивчення будівель, споруд, відкритій місцевості і так далі; контроль кореспонденції; прослуховування телефонів; впровадження навченого співробітника; поставка під контролем; експеримент; використання інформації з комп'ютерів.

У даній статті будуть надані не тільки загальні відомості про такий діяльності, але й докладно описана інструкція, з допомогою якої надаються результати ОРД. Нормативно-правова база

ОРД регламентується цілим набором законодавчих і правових актів різних рівнів. До них відносяться нормативні документи різних відомств, наприклад, Інструкція ? надання результатів ОРД слідчому.

Такі документи знаходяться на нижньому рівні законодавчої бази, їх називають підзаконні акти. Саме нормативи, що знаходяться на нижньому рівні ієрархічної структури законодавчої бази, створюють деталізоване уявлення про ОРД. На рівні відомств таких документів створюється велика кількість, проте багато з них мають обмежений доступ.

Раніше всі нормативно-правові документи були закриті і ставилися до матеріалів. На даний момент деякі відомчі та міжвідомчі нормативи відкриті для прочитання і розміщуються у вільному доступі.

Цікаво, що частина інформації, що знаходиться під грифом «таємно», через деякий час державою все одно розголошується, тому що і у секретності є свій термін.

Головний документ, що регламентує передачу відомостей слідчого

Їм є Інструкція ? порядку надання результатів ОРД слідчому, яка міститься в додатку до спільного наказу наступних міністерств: внутрішніх справ (№ 368); оборони (№ 147).

А також федеральних служб: безпеки (№ 185); охорони (№ 164); митної служби (№ 481); виконання покарань (№ 184); контролює обіг наркотиків (№ 97)

До них варто віднести Службу зовнішньої розвідки (№ 32). Документ датований 17 квітня 2007 року.

Інструкція ? надання результатів ОРД поширюється на порядок передачі матеріалів не тільки слідчого, але і: органам дізнання; прокуратурі; суду.

Поняття результатів даної діяльності розкривається в Кримінально-процесуальному Кодексі РФ (далі – КПК), а саме в статті під номером 5 (пункт 36.1). Під ними розуміються відомості про сигнали готувався, події або події правопорушення, осіб, які готували або проводять такі правопорушення і переховуються від органів правосуддя та інших уповноважених осіб.

Порядок надання результатів ОРД, позначений у нормативно-правовому акті, може бути використаний при обробці письмового витребування їх держорганами у разі, якщо відсутні протиріччя з іншими законодавчими актами Російської держави. Причому це стосується і держорганів інших країн.

Причини створення нового нормативу

Розглянута інструкція ? надання результатів ОРД була видана в 2007 році і замінила однойменну інструкцію від 1998 року. Необхідність такої заміни обумовлена поруч обставин.

У 2002 році був прийнятий КПК Росії, який скасував дію аналогічного документа, який діяв на території федерації. Відповідно, стара інструкція ? надання результатів ОРД спиралася на що втратив чинність норматив, деякі її положення мали протиріччя з новим кодексом.

Крім цього, в суді стали розглядатися документи по повному циклу розслідування, тобто не тільки результати, але і документи, на основі яких вони були отримані. Надання результатів ОРД у зв'язку з судовою практикою було потрібно переглянути.

У результаті проведення адміністративної реформи були переглянуті повноваження та напрями діяльності органів виконавчої влади федерального рівня, що відбилося і на ОРД.

Приміром, у 2004 році з'явилася Федеральна служба, яка контролює обіг наркотиків. Її структурним підрозділам дозволено проводити ОРД у своїй сфері. Таким чином, у них теж може виникнути обов'язок надання результатів ОРД. Правила при цьому встановлював нормативний документ 1998 року.

Міжвідомча інструкція ? порядку надання результатів ОРД була створена без служби по боротьбі з наркотиками. Її застосування було єдиним доступним рішенням. У 2006 році Федеральна служба, яка контролює обіг наркотиків, видала свій наказ під номером 147, який затвердив тимчасову інструкцію ? надання результатів ОРД для відомства. Навіть цей нормативний акт повністю не закрив потреба регламентування ОРД для зазначеної служби. Процедура передачі слідчому матеріалів

Надання результатів ОРД слідчому необхідно з метою використання їх для побудови доказової бази і порушення кримінальної діловодства. Важливо, щоб матеріали слідства були отримані в повній сумісності з чинним російським законодавством. В іншому випадку вони не враховуються при розгляді справи.

Наприклад, існують докази, які, хоча і очевидно компрометують правопорушника (або доводять невинуватість громадянина), не можуть бути пред'явлені в суді, тому що останній не має права їх враховувати.

Інструкція ? надання результатів ОРД слідчого передбачає дві форми супроводу матеріалів: рапорт; повідомлення ? результати ОРД.

Важливо зауважити, що рапорт містить ознаки злочину, що готується на підставі статті 143 КПК Російської Федерації і підлягає реєстрації в установленому порядку.

Передача матеріалів до органу дізнання

Результати ОРД можуть передаватися не тільки слідчого, але може відбуватися надання результатів ОРД органу дізнання дізнавачу, прокурору або до суду. Про це вже було сказано вище.

Це дозволяє застосувати інструкцію № 776 ? порядку надання результатів ОРД. Дізнання є одним із видів досудового розслідування злочину. Поширюється найчастіше на діяння невеликої та середньої тяжкості. Комплектація документів

Наказ № 776 ? надання результатів ОРД передбачає передачу документації і матеріальних речей із такими супровідними документами: Постанова. Форма його встановлена додатком № 2. Його можна знайти в Інструкції ? порядку надання результатів ОРД. Готується документація у двох примірниках: перший включається в склад супровідної документації до результатів ОРД, другий залишається в організації, яка його склала, та долучається до справи. Він підлягає затвердженню керівництвом передавальної організації. Згідно з постановою, проводиться передача матеріалів, їх перевірка, включення в склад кримінального діловодства та ухвалюється процесуальне рішення (статті під номерами 144 і 145 КПК РФ). Документ починається з вступної частини, де розкриваються його реквізити, дані ? керівника органу, який проводив ОРД, підстави для складення постанови. Далі описуються самі заходи, в ході яких були отримані матеріали, для чого вони передаються, відомості ? вирішенні дії. У заключній частині міститься рішення ? передачі результатів ОРД і список спрямовується документації. Перед передачею матеріалів необхідно проаналізувати їх на предмет повноти, достатності для позитивного завершення розслідування злочину, можливості надання їх розголосу. Рапорт з питання виявлення ознак злочину або повідомлення ? результати ОРД. Бланк повідомлення встановлений додатком № 1 до інструкції ? надання результатів ОРД. До нього можуть бути додані визнані у відповідності з чинним законодавством держави речові докази. До них відносять фотоматеріали, носії цифрової інформації, схеми, акти, документи тощо. Рапорт підлягає складання і реєстрації рядовим співробітником. Порядок надання результатів ОРД слідчому у формі повідомлення містить вивчення обов'язки розсекречення переданих даних, які складають таємницю держави, а також подальше документальне оформлення та передача матеріалів. Постанова ? розсекречення відомостей, які становлять державну таємницю, та їх носіїв. Зовнішній вид документа представлений в додатку № 3 наказу ? надання результатів ОРД. Стаття під номером 27 законодавчого акта від 21 липня 1993 р. № 5485-I «Про державну таємницю» зазначено, що для роботи з цими даними необхідно отримати ліцензію, що дозволяє такий вид діяльності, з розмежуванням за ступенем секретності.

У разі виконання заходів оперативно-розшукового характеру у формі перевірочної закупівлі або контрольованої поставки щодо речовин, що знаходяться в обмеженому обігу, складається та передається з іншими результатами постанова ? проведення самого заходу.

Воно підписується керівництвом і видається у двох примірниках, перший з яких залишається в склав його органі. Той же порядок поширюється у випадках обмеження прав громадян, передбачених Конституцією. Наприклад: на недоторканність житла; на розмов телефони тощо.

Вимоги до переданими матеріалами

Внутрішніми правилами діловодства встановлені нюанси, що стосуються фактичної передачі матеріалів. Точно визначено, яким способом направляти документи (поштою, кур'єром, чи особисто в руки тощо), з якими супровідними паперами і так далі.

При цьому важливо передати документацію, а також матеріально-речові докази в цілісності й схоронності, щоб вони були доступні до прочитання і використання. Так, носії електронної інформації повинні бути захищені від розмагнічування, фотоматеріали – від втрати кольору і так далі.

В документації повинні обов'язково міститися відомості ? застосовується обладнанні, яке було використане при отриманні результатів ОРД. При повторному проведенні таких заходів та використання коштів з іншими характеристиками може вийти розбіжність даних.

Кожен матеріал повинен однозначно ідентифікуватися, ознаки предметів докладно описуються. Дозволяється передавати деякі дані в скопированном варіанті, наприклад, записи телефонних розмов. Вони можуть бути поміщені на один носій, вид якого встановлюється органом, який виступив з ініціативою проведення заходів оперативно-розшукової напрямку. Оригінали при цьому залишаються у зазначеній організації-ініціатора, де зберігаються до судових засідань і вступу в силу рішення суду. Перевірка документів

З моменту попадання результатів ОРД у відповідний орган відводиться десять днів для їх вивчення та аналізу. В деяких випадках дані дії проводяться невідкладно. Посадова особа встановлює достатність відомостей, які говорять ? ознаки злочину, зокрема часу, збиток, спосіб вчинення, обставини, осіб, які мають причетність до злочину.

Можуть використовуватися матеріали, що задовольняють наступним вимогам: представляють собою дані про джерело документа, супровідної папері; наявність необхідних реквізитів та підписів осіб, уповноважених відповідним чином; наявність підстави для порушення справи, повний опис обставин злочину; достатність інформації для подальших дій.

Якщо у перевіряє документи особи виникли зауваження, він їх викладає у формі довідки і повертає на доопрацювання. У зазначеній папері повинні міститися конкретні рекомендації з доопрацювання. Наприклад, які обставини злочину варто розглянути докладніше, якими документами підкріпити ті чи інші відомості.

Керівник оперативного підрозділу, при незгоду з підсумками розгляду матеріалів, вправі заперечити, звернувшись до вищого органу слідства.

Передачею результатів ОРД робота оперативного співробітника над справою не припиняється, він взаємодіє зі слідчим або іншою особою у відповідності з нормативними актами відомства.

Якщо матеріали, необхідні для діловодства, задовольняють вимогам, приймається рішення ? нерозголошення відомостей ? час і місце проведення заходів оперативно-розшукового характеру, ресурсах, застосованих при цьому.

З деякою інформацією в ряді випадків мають право ознайомитися керівники підрозділів та слідчі, які безпосередньо беруть участь у справі.

Послідовність попереднього розслідування регламентована статтею 151 КПК РФ. Відповідно до зазначеної нормою вибирається адресат отримання результатів оперативно-розшукової діяльності.

Дії органів слідства

На підставі пункту 11 частини 2 статті 37 Кримінально-процесуального кодексу повноваження прокурора входить витребування матеріалів кримінальної справи в органів дізнання і передача їх слідчому, якщо є на те підстави.

Слідчий має право письмово доручити органу дізнання провести розшукові заходи оперативним шляхом і інші процесуальні дії, сприяння у їх виконанні. Дане положення закріплено у пункті 4 частини 2 статті 38 КПК РФ.

Після передачі підсумків ОРД належного органу складається спільний план дій, який підлягає затвердженню з боку керівництва органу дізнання. Матеріали вивчаються з усіх сторін, і розробляється порядок їх подальшого застосування.

Слідчий комітет російської держави займає особливе місце в органах, які проводять попереднє слідство. У вже згаданій послідовності передачі справ він стоїть на першому місці. Безпека осіб, відповідальних за передачу документів

Особа, уповноважена на складання і передачу результатів ОРД, має не тільки вчасно і правильно здійснити всі дії з оформлення. Дуже важливо, щоб ці матеріали стали основою для подальшого розслідування, могли бути використані при доведенні провини правопорушника.

У деяких випадках учасники заходів оперативно-розшукового характеру можуть опинитися в небезпеці, тому розробляються заходи щодо їх захисту. Керуються при цьому законодавчим актом № 45-ФЗ від 20.054.1995 року, який містить заходи щодо захисту посадових осіб правоохоронних, контролюючих органів, а також суддів.

Поради і спостереження юристів

Для проведення розшукових заходів залучають негласних співробітників, деяких впроваджують в злочинні угрупування, використовують осіб, які діють конфіденційно. Афиширование відомостей ? них допускається тільки з письмового дозволу суб'єктів та у випадках, описаних у федеральних законах. Якщо описані умови виконати неможливо, то результати ОРД не передаються.

Процесуальні моменти часто стають суттєвою перешкодою в доведенні кримінальної справи до закриття. Тому дотримання порядку дій, встановлених законодавством держави, а також вимог оформлення документації стають надзвичайно важливими процедурами.

Промахи оперативних співробітників у підготовці документації, матеріальних доказів за підсумками ОРД часто використовують адвокати з боку захисту. На вимогу суду такі відомості повинні бути передані у справу, відмова на підставі збереження державної таємниці вважається неправомірним. Автор: Євген Загорецька 15 Листопада, 2018Категория: Юриспруденция