Правова поведінка - це... Види, поняття норм поведінки та врегулювання спорів нормами права


Опубликованно 10.01.2019 11:30

Правова поведінка - це... Види, поняття норм поведінки та врегулювання спорів нормами права

Правова поведінка – це соціальна поведінка особи (дія або бездіяльність) свідомо вольового характеру, що урегульована нормами права і спричиняє юридичні наслідки. З цього визначення випливає, що нейтральне, з юридичної точки зору, поведінка не є правовою. Ознаки

Основними ознаками правової поведінки є: Поведінка людей. Ключовим словом тут є слово «люди», тобто поведінка, наприклад, тварин не може бути правовим. Тільки поведінка людини в Росії регулюється нормами права. Поведінка може бути вираженою конкретною дією чи бездіяльністю, тобто, з точки зору права, значення має тільки те, що конкретно ви зробили або не зробили. Правова поведінка – це поведінка, яка тим або іншим способом регулюється юридичними нормами.

Поведінка має бути усвідомленим. Які-небудь дії, вчинені, наприклад, душевнохворих або малолітніх, не можуть вважатися правовою поведінкою, так як вони не усвідомлювали їх, і настали наслідки не залежали від їх волі. Але такі вчинки при цьому можуть бути юридично значимими. Вчинки повинні мати соціальне значення, тобто соціальне і правове поводження нерозривно пов'язане між собою. Прикладами такої поведінки можуть бути: участь у виборах, служба в армії, участь у страйках і т. д. Правова поведінка має контролюватися державою. Дія або бездіяльність не може бути визнана правовою, якщо воно ніяк не врегульоване нормами права. Правова поведінка – це поведінка, яка тягне за собою настання будь-яких юридичних наслідків. Іноді ці наслідки не будуть явними. Наприклад, якщо особа дотримується всі правові норми, то ніяких конкретних наслідків це не понесе, але саме це і буде тим самим юридичним наслідком.

Види

За кількістю суб'єктів правова поведінка поділяється на: Колективне – вчинене групою осіб. Індивідуальне – вчинене одноособово.

За зовнішніми проявами: Дія може виражатися як у формі якоїсь фізичної діяльності, так і в письмовій або усній формі (доповідна, образа). Бездіяльність – найбільш наочний приклад - ненадання медичної допомоги або залишення в небезпеці, тобто ситуація, коли особа могла зробити щось, щоб запобігти настанню негативних наслідків, але не зробила це. З іншого боку, бездіяльність може бути і соціально корисним – наприклад, відмова від участі у страйку.

За соціальною значимістю: Соціально корисне – що приносить користь суспільству, наприклад, служба в армії. Соціально шкідливе – здійснюється на шкоду громадськості.

По юридичній оцінці: Правомірна поведінка, яка відповідає нормам права або юридичним нормам. Неправомірне поведінка, яка не відповідає нормам права. Може виражатися у формі злочину – діяння, яке становить небезпеку для соціуму, а також у формі проступку – соціально нешкідливого діяння, але регульованого нормами права, наприклад, прогулу.

Найбільш важливою у цій класифікації є юридична оцінка правового поведінки. Варто розглянути її детальніше.

Правомірна поведінка

Ознаками правомірної поведінки є: Воно завжди виступає у формі дії або бездіяльності. Воно завжди спрямовано на користь суспільства. Це найбільш масова поведінка в правовому суспільстві. Якщо поведінка громадськості вважається неправомірним, але при цьому носить масовий характер, в першу чергу, правові норми переглядаються на предмет правильності їх застосування. Поведінковий аспект правомірної поведінки

Правомірна поведінка також поділяється за поведінкового аспекту на: Активно-свідоме – воно грунтується на внутрішніх переконаннях, що така поведінка є цілком правомірним. Звичне (позитивне) – ґрунтується на звичках або вихованні, наприклад, з дитинства хороший принцип «не кради». Конформістське – така поведінка ґрунтується на тому, що так поводяться всі оточуючі, тобто, навіть якщо переконання людини не збігаються з переконаннями «натовпу», він все одно надходить так, як інші люди. Маргінальне – ґрунтується на страхом застосування до нього санкцій у разі неправомірної поведінки.

По суті не важливо, на чому ґрунтується правомірну поведінку суб'єкта, головне, щоб воно йшло на користь суспільству. Але зрозуміло, що страх перед покаранням, приміром, одного разу може пройти, а ось внутрішні переконання нікуди не подінуться. Саме тому зараз намагаються з дитячих років прищеплювати любов до Батьківщини, неприйняття жорстокості та інші аспекти правового суспільства.

Але поняття правомірної поведінки можна застосувати не тільки до окремо взятої людини, але і до, наприклад, підприємству, тобто до групи осіб. Правова поведінка – це поведінка тільки між людьми. Також таку поведінку можна розглядати не тільки з точки зору кримінального права. Неправомірним або правомірним воно може бути і в інших сферах суспільного життя. Норми

Правові норми поведінки виявляються в тому, що суб'єкт права свідомо вибирає для себе таку поведінку, яка не буде суперечити юридичних, соціальних та інших вищезазначеним нормам.

На перший погляд здається, що ці поняття взаємовиключні, що не завжди соціальні та юридичні норми схожі між собою. Але якщо вдуматися, то стає зрозуміло, що володіючи певними моральними принципами, які мають соціальне значення, виявляється вплив і на дотримання юридичних норм, тобто соціальне і правове поводження нерозривно пов'язані між собою.

Правила

Правові правила поведінки – це правила, які встановлюються державою. Робиться це в залежності від різних умов і можливих поводжень громадськості. Можна також виділити кілька правил правової поведінки, характерних для суспільства. Насамперед, це: Примусовість. Правові норми правила поведінки припускають, що їх виконання добровільно. Але у випадку порушень цих правил, будуть застосовані санкції. Наприклад, ви вільні дотримуватися або не дотримуватися кримінальний кодекс, але в разі порушення до вас будуть застосовані санкції, які передбачені за порушення. Соціальність. Правові правила поведінки передбачені лише між людьми, тобто ці правила ніяк не можуть регулювати відносини між людиною і, наприклад, твариною.

Норми права пропонують лише абстрактні правила поведінки, але встановлюють конкретне покарання за недотримання, тобто ця абстрактність формальна. Висновок

Підводячи підсумок всього вище написаного, можна сказати, що правова поведінка – це поведінка дорослого дієздатного людини, що живе з дотриманням правових, моральних, релігійних принципів, має чітке поняття про те, «що таке добре, а що таке погано» і має настільки сильне внутрішнє переконання у цьому, що ніщо і ніхто не може похитнути його віру. Автор: KaplyaDegtya 14 Жовтня, 2018Категория: Юриспруденция